Antrepo

Antrepo, eşyanın ithalat/ihracat işlemlerinden önce yapılması gereken gümrük işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçen sürede tutulduğu fiziki bölgedir. Antrepodaki eşya, vergisi ödenene kadar koruma altında tutulur. Antrepolarda eşyalar ile ilgili bir vakit sınırlaması yoktur.

DGM, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tüm katma değerli antrepo hizmetlerini sunmaktadır.

Depolama Hizmetleri

Sizin için nasıl faydalı olabiliriz?

Geçici Depolama

DGM, müşterilerinin isteği üzerine lojistik depo ve antrepolarda tüm katma değerli hizmetler sunulmaktadır.

Antrepo

DGM, müşterilerinin isteği üzerine antrepolarda tüm katma değerli hizmetler sunulmaktadır.

Serbest Depolama

DGM, müşterilerinin isteği üzerine serbest depolarda tüm katma değerli hizmetler sunulmaktadır.

DGM, ‘Yetki Belgeli’, üst düzey gümrük müşavirliği deneyimi olan, uzman kadrolu mevzuat departmanı ile gümrükleme işlemlerinin her aşamasında müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük Müşavirliği
Mevzuat Bildirimi

    © 2021 DGM Gümrük | Tüm Hakları Saklıdır.

    TOP