Kişisel Verilerin Korunması - İlgili Kişi Başvuru Formu

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır.

İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.

İlgili kişiler DGM Gümrük Müşavirliği Lojistik Hizmetler A.Ş için aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen yazılı başvuru Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. C Blok No:10 İç Kapı No:4 Beykoz/İstanbul
Noter aracılığıyla başvuru Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. C Blok No:10 İç Kapı No:4 Beykoz/İstanbul
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru dgm.gumruk@dgm.hs03.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru  

kvkk@dgmgumruk.com.tr

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

DGM, ‘Yetki Belgeli’, üst düzey gümrük müşavirliği deneyimi olan, uzman kadrolu mevzuat departmanı ile gümrükleme işlemlerinin her aşamasında müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük Müşavirliği
Mevzuat Bildirimi

    © 2021 DGM Gümrük | Tüm Hakları Saklıdır.

    TOP